tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Chương trình đào tạo

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

12-05-2022 04:25:18 PM -
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (MỚI)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (MỚI)

12-05-2022 04:24:03 PM -
QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (MỚI)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (MỚI)

12-05-2022 04:22:53 PM -
THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (MỚI)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (MỚI)

12-05-2022 04:21:27 PM -
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS (MỚI)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS (MỚI)

12-05-2022 04:19:42 PM -
LOGISTICS

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP