tuyensinh.cos2@gmail.com

 Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

ĐIỂM THI

Điểm thi môn ƯDCNTTNC - KT522C

10-05-2024 09:20:24 AM -

Điểm thi môn ƯDCNTTNC - TA522,TA523

10-05-2024 09:19:52 AM -
Điểm thi môn ƯDCNTTNC - TA522,TA523

Điểm thi môn Tin học văn phòng - QM423B

10-05-2024 09:15:25 AM -
Điểm thi môn Tin học văn phòng - QM423B

Điểm thi môn Tin Học Thống Kê - TK422

10-05-2024 09:14:06 AM -
Điểm thi môn Tin Học Thống Kê - TK422

Điểm thi môn Thương mại điện tử trong Logisctis - LO523A

10-05-2024 09:12:20 AM -
Điểm thi môn Thương mại điện tử trong Logisctis - LO523A

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
messger
PHONE
SMS
MAP