tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Tuyển dụng

Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ

Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ

24-08-2023 04:44:41 PM -
Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ
Thông Báo Tạm Dừng Tuyển Dụng Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp Vụ

Thông Báo Tạm Dừng Tuyển Dụng Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp Vụ

19-07-2023 08:33:45 AM -
Thông Báo Tạm Dừng Tuyển Dụng Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp Vụ
Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Lao Động Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp vụ

Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Lao Động Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp vụ

30-06-2023 03:18:34 PM -
Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Lao Động Hợp Đồng Chuyên Môn Nghiệp vụ
MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN

MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN

12-08-2021 07:46:27 PM -
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

12-08-2021 03:50:22 PM -
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Triệu Tập Thí Sinh Thi Tuyển Viên Chức Lần 2

Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Triệu Tập Thí Sinh Thi Tuyển Viên Chức Lần 2

30-03-2020 04:15:04 PM -
Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Triệu Tập Thí Sinh Thi Tuyển Viên Chức Lần 2
Thông Báo Thí Sinh Đủ Điều Kiện Và Không Đủ Điều Kiện Dự Tuyển Viên Chức Năm 2019

Thông Báo Thí Sinh Đủ Điều Kiện Và Không Đủ Điều Kiện Dự Tuyển Viên Chức Năm 2019

18-03-2020 10:55:27 AM -
Thông Báo Thí Sinh Đủ Điều Kiện Và Không Đủ Điều Kiện Dự Tuyển Viên Chức Năm 2019

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP