tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Khoa Kế toán - Tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

08-10-2020 09:28:43 AM -
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KẾ TOÁN

08-10-2020 09:19:28 AM -
Giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, thực tế các môn học do Khoa quản lý ở trình độ cao đẳng và trung cấp các...
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

06-10-2020 03:12:50 PM -
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP