tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Hoạt động sinh viên

Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022

Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022

24-05-2022 02:48:39 PM -
Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TK519

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TK519

18-02-2022 02:27:29 PM -
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221

01-09-2021 09:57:13 AM -
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221
THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 1 NĂM 2021

28-12-2020 10:49:06 AM -
Lịch thi tháng 1/2021
KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

28-12-2020 10:43:35 AM -
Kết quả rèn luyện danh hiệu
THÔNG BÁO LỊCH THI

THÔNG BÁO LỊCH THI

18-12-2020 10:13:15 AM -
Thông báo lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

25-11-2020 02:57:15 PM -
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ
KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU CÁC LỚP: QD517 - HK 5; PD517 - HK 5; PD518 - HK 4 PD5819A- HK2; PD5819B

KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU CÁC LỚP: QD517 - HK 5; PD517 - HK 5; PD518 - HK 4 PD5819A- HK2; PD5819B

17-11-2020 04:20:46 PM -
KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU CÁC LỚP: QD517 - HK 5; PD517 - HK 5; PD518 - HK 4 PD5819A- HK2; PD5819B -HK2
THÔNG BÁO LỊCH THI

THÔNG BÁO LỊCH THI

22-10-2020 03:00:14 PM -
THÔNG BÁO LỊCH THI
KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

24-09-2020 09:59:38 AM -
CÁC LỚP: KT418 - HK 3; KT517A - HK 2 BS; KT517C - HK 1 BS; PD5819B HK1; KT517A - HK5; KT517B - HK5; KT517C - HK 5; TK517 - HK 5.

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP