tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Chương trình đào tạo Cao đẳng

NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

07-10-2020 08:11:21 AM -
NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)
NGÀNH TIẾNG ANH (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

NGÀNH TIẾNG ANH (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

07-10-2020 08:09:19 AM -
NGÀNH TIẾNG ANH (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (sửa đổi, cập nhật, bô sung năm 2020)

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (sửa đổi, cập nhật, bô sung năm 2020)

06-10-2020 04:09:02 PM -
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (sửa đổi, cập nhật, bô sung năm 2020)
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

06-10-2020 04:05:01 PM -
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)
Ngành Marketing thương mại (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

Ngành Marketing thương mại (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)

06-10-2020 04:02:55 PM -
Ngành Marketing thương mại (Sửa đổi, cập nhật, bổ sung năm 2020)
Ngành Thống kê Doanh nghiệp (Cập nhật, sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Ngành Thống kê Doanh nghiệp (Cập nhật, sửa đổi, bổ sung năm 2020)

06-10-2020 03:48:07 PM -
Ngành Thống kê Doanh nghiệp (Cập nhật, sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP