tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh
Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung tâm

Trung Tâm Tuyển Sinh

14-12-2017 09:28:24 AM - 4669

TRUNG TÂM TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

 

1. Lịch sử hình thành, phát triển.
Trung tâm Tuyển sinh được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-TrTK ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II trên cơ sở tách Tổ Tuyển sinh của Phòng Công tác học sinh và sinh viên.

Năm 2020 theo quyết định số 342/QĐ-CĐTK II, Trung tâm Tuyển sinh được đổi tên thành Trung tâm Tuyển sinh Hợp tác và Tư vấn
2. Cơ cấu tổ chức.
    Hiện nay tại trung tâm có 06 nhân sự chuyên trách. Trong đó:
    - Trình độ thạc sỹ: 03
   - Trình độ cử nhân: 03

* Lãnh đạo đơn vị: Bà Trần Thị Tuyết,  Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh, Hợp tác và Tư vấn. Email: trantuyetcos2@gmail.com.

* Nhân sự tại trung tâm:
     1. Bà Trần Thị Tuyết – Phó Giám đốc  
     2. Bà Trần Thị Hoài Thanh

     3. Bà Trần Thị Kim Phương
     4. Ông Nguyễn Bảo Trung

     5. Bà Lê Thị Tình
     6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

3. Chức năng, nhiệm vụ.

- Trung tâm tuyển sinh tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh và hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo khác để phát triển hoạt động đào tạo của Nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về tuyển sinh đào tạo và việc làm của HSSV sau tốt nghiệp.

- Giúp Hiệu trưởng trong việc tư vấn tuyển sinh, xúc tiến các quan hệ hợp tác đào tạo với doanh nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho HSSC sau tốt nghiệp.

- Tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo của Trường, các khóa liên kết đào tạo và xúc tiến hợp tác với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp nhằm phát triển hoạt động đào tạo của Nhà trường

- Nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao
4. Định hướng phát triển:
    Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong những năm tới Trung tâm Tuyển sinh sẽ từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để trở thành một trong những đơn vị có nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường và từng bước triển khai các hoạt động theo hướng:
    - Phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu để phát huy cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ trong đơn vị,
    - Tăng cường công tác tự học tập, bồi dưỡng để phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi thành viên trong đơn vị,
    - Tiếp tục đề xuất Hiệu trưởng nhà trường bổ sung thêm nhân sự cho đơn vị để triển khai có hiệu quả các nội dung công tác được giao,
    - Xây dựng kế hoạch và tăng cường các hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tuyển sinh và đào tạo để tăng nguồn thu cho Nhà trường,
    - Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường có nhiều giải pháp để làm tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; Phối hợp với các nhà tuyển dụng tổ chức nhiều các hoạt động hội thảo, tọa đàm để nâng cao hơn nữa hiệu quả từ hoạt động này.

5. Địa chỉ liên hệ
Trường Cao đẳng Thống kê II
Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3891.452                              Hotline: 0964.827.624
Website: www.thongke2.edu.vn         Email: tuyensinh.cos2@gmail.com

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP