tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm Tuyển Sinh
Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung tâm

Trung Tâm Tuyển Sinh

14-12-2017 09:28:24 AM - 3594

TRUNG TÂM TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

1. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được:

    Trung tâm Tuyển sinh được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-TrTK ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II trên cơ sở tách Tổ Tuyển sinh của Phòng Công tác học sinh và sinh viên.

Tuy mới được thành lập nhưng với sự nỗ lực nhiệt tình của đội ngũ cán bộ của Trung tâm cùng với sự  quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo trường, công tác tuyển sinh hệ chính quy hàng năm luôn đạt mức chỉ tiêu tuyển sinh được giao. CHỉ tiêu tuyển sinh hàng năm gần 400 sinh viên, quy mô đào tạo hiện nay của Nhà trường đạt 400 sinh viên chính quy.

2. Cơ cấu tổ chức:

    Hiện nay tại trung tâm có 02 nhân sự chuyên trách, 05 nhân sự  kiêm nhiệm. Trong đó:

    - Trình độ thạc sỹ: 05

   - Trình độ cử nhân: 02

* Lãnh đạo đơn vị: Bà Nguyễn Thị Lan Phương,  Phó phòng Tổ chức-Hành chính, Phụ trách trung tâm. Email: lanphuong.cos2@gmail.comĐT: 0937.142.947.

* Nhân s tại trung tâm:

     1. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Phụ trách Trung tâm 

     2. Bà Trần Thị Hoài Thanh.

     3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

     4. Bà Cao Thị Hồng Sanh

     5. Ông Nguyễn Quang Vũ

    6. Ông Nguyễn Đình Dũng

    7. Bà Trần Ngọc Tú

3. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

    Trung tâm Tuyển sinh đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh các hệ đào tạo và công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

     - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

     - Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, thông báo kế hoạch, nội dung tuyển sinh để khai thác nguồn tuyển các loại hình đào tạo đã được phê duyệt; tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của Hiệu trưởng nhà trường và quy định chung của Bộ lao động thương binh và xã hội.

     - Chủ động đăng thông báo trên website, facebook tuyển sinh; xây dựng nội dung và cập nhật kịp thời các thông tin, hình ảnh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo bằng nhiều hình thức đến đối tượng tuyển sinh; tổ chức lực lượng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do các tổ chức, cơ quan chức năng địa phương, ngành tổ chức;

     - Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, các cơ quan chức năng, các đơn vị ngoài trường có liên quan để triển khai công tác tuyển sinh theo quy trình từ khâu xây dựng phương án xét tuyển, gọi nhập học theo đúng lịch trình và quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành; thực hiện các báo cáo tuyển sinh định kỳ với Bộ lao động thương binh và xã hội cùng các cơ quan quản lý có liên quan khác;

    - Xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền để tư vấn, hướng nghiệp đối với người học; chủ động liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp;

    - Tham gia các chương trình, ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức để thực hiện hoạt động dịch vụ về việc làm đối với sinh viên và các đối tượng tuyển dụng khác;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng nhà trường giao cho.

4. Quy mô và năng lực hoạt động

    Là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tách Tổ Tuyển sinh trực thuộc Phòng Công tác sinh viên nên số lượng cán bộ của trung tâm còn có những hạn chế về mặt số lượng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo trường cũng như sự năng động và chủ động trong công việc của tập thể đơn vị phối hợp với các đơn vị trong toàn trường và sự hỗ trợ của các sinh viên tiêu biểu tích cực trong công tác chuyên môn tại đơn vị đã dần đi vào nền nếp.

5. Định hướng phát triển:

    Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong những năm tới Trung tâm Tuyển sinh sẽ từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để trở thành một trong những đơn vị có nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường và từng bước triển khai các hoạt động theo hướng:

    - Phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu để phát huy cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ trong đơn vị,

    - Tăng cường công tác tự học tập, bồi dưỡng để phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi thành viên trong đơn vị,

    - Tiếp tục đề xuất Hiệu trưởng nhà trường bổ sung thêm nhân sự cho đơn vị để triển khai có hiệu quả các nội dung công tác được giao,

    - Xây dựng kế hoạch và tăng cường các hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tuyển sinh và đào tạo để tăng nguồn thu cho Nhà trường,

    - Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường có nhiều giải pháp để làm tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; Phối hợp với các nhà tuyển dụng tổ chức nhiều các hoạt động hội thảo, tọa đàm để nâng cao hơn nữa hiệu quả từ hoạt động này.

6. Địa chỉ liên hệ

Trường Cao đẳng Thống kê II

Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3891.452                              Hotline: 0964.827.624

Website: www.thongke2.edu.vn         Email: tuyensinh.cos2@gmail.com

 

 

 

 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP