tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Kế Hoạch Đào Tạo

kế hoạch đào tạo năm 2023

kế hoạch đào tạo năm 2023

29-12-2022 03:20:59 PM -
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

12-05-2022 04:25:18 PM -
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)
QUYẾT ĐỊNH, VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ

QUYẾT ĐỊNH, VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ

29-06-2020 08:05:01 AM -
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

30-03-2020 04:17:30 PM -
Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp trường năm 2020
Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020

Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020

10-03-2020 11:22:02 AM -
Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

03-01-2018 06:17:47 PM -

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP