Thông tin đào tạo

Tin tức mới

 • THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014

  THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014

  "Tôn sư trọng đạo" là truyền thống văn hoá đẹp của dân tộc ta. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:"Người thầy giáo tốt- thầy giáo xứng đáng là thầy giáo-là người vẻ vang nhất".

 • THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC

  THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC

  Hội đồng tuyển dụng Trường Trung cấp Thống kê thông báo thi tuyển viên chức như sau:

   

 • Thông báo về việc sát hạch vị trí Phụ trách kế toán

  Thông báo về việc sát hạch vị trí Phụ trách kế toán

  Hội đồng tuyển dụng Nhà trường thông báo việc tổ chức cho sát hạch vị trí Phụ trách kế toán ... Xem chi tiết

 • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG NĂM 2014

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG NĂM 2014

    - Nhằm chuẩn hóa việc đánh giá kết quả làm việc hằng năm của viên chức và người lao động trong Trường;

    -Giao quyền và trách nhiệm cho trưởng phòng, trưởng khoa trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị đồng thời có trách nhiệm tạo đủ việc làm và bố trí lao động theo vị trí làm việc đúng trình độ, năng lực từng cá nhân;

  - Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong trường học và ý thức tổ chức kỷ luật của các thành viên từng tổ chức;

  - Kết quả xếp loại lao động năm 2014 là cơ sở quan trọng để xét thi đua khen thưởng năm 2014.

 • GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

  GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

  Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TrTK ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê về việc giao phụ trách khoa Kế toán.

 • ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

  ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

  Thực hiện Đề án vị trí việc làm của Trường đã được Tổng cục Thống kê phê duyệt;