Thông tin đào tạo

Tin tức mới

 • Thông báo về việc sát hạch vị trí Phụ trách kế toán

  Thông báo về việc sát hạch vị trí Phụ trách kế toán

  Hội đồng tuyển dụng Nhà trường thông báo việc tổ chức cho sát hạch vị trí Phụ trách kế toán ... Xem chi tiết

 • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG NĂM 2014

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG NĂM 2014

    - Nhằm chuẩn hóa việc đánh giá kết quả làm việc hằng năm của viên chức và người lao động trong Trường;

    -Giao quyền và trách nhiệm cho trưởng phòng, trưởng khoa trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị đồng thời có trách nhiệm tạo đủ việc làm và bố trí lao động theo vị trí làm việc đúng trình độ, năng lực từng cá nhân;

  - Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong trường học và ý thức tổ chức kỷ luật của các thành viên từng tổ chức;

  - Kết quả xếp loại lao động năm 2014 là cơ sở quan trọng để xét thi đua khen thưởng năm 2014.

 • GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

  GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

  Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TrTK ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê về việc giao phụ trách khoa Kế toán.

 • ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

  ĐĂNG KÝ VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

  Thực hiện Đề án vị trí việc làm của Trường đã được Tổng cục Thống kê phê duyệt;

 • Kỷ niệm lần thứ 4 ngày Thống kê Thế giới (20/10/2010 - 20/10/2014)

  Kỷ niệm lần thứ 4 ngày Thống kê Thế giới (20/10/2010 - 20/10/2014)

  Nhằm tôn vinh thành tựu và những cống hiến của những người làm công tác thống kê trên toàn thế giới. Vào tháng 02 năm 2010, trên cơ sở ý kiến ủng hộ của 75 quốc gia và tổ chức quốc tế, tại Khóa họp lần thứ 41, cơ quan Thống kê Liên hợp quốc đã nhất trí lấy ngày 20 tháng 10 năm 2010 là Ngày Thống kê Thế giới lần đầu tiên và trình Đại Hội đồng Liên hợp quốc để chuẩn y.

 • Hội thao Cụm thi đua 17

  Hội thao Cụm thi đua 17

  Hưởng ứng cuộc vận động  "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" cụm thi đua 17 đã tổ chức Hội thao Cụm thi đua 17 lần thứ IV ngày 11-12/10/2014 tại Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Đồng Nai.