tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Phòng ban khoa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

08-10-2020 09:28:43 AM -
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KẾ TOÁN

08-10-2020 09:19:28 AM -
Giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, thực tế các môn học do Khoa quản lý ở trình độ cao đẳng và trung cấp các...
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

06-10-2020 03:12:50 PM -
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019

17-12-2019 10:42:18 AM -
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019
LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019

10-12-2019 10:17:21 AM -
LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2019
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2019 (lớp

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2019 (lớp

27-09-2019 02:48:57 PM -
Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Trường Cao đẳng Thống kê II long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên...
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên năm 2019 (lớp 6)

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên năm 2019 (lớp 6)

16-09-2019 10:26:36 AM -
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Thống kê về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2019, sáng...
Lịch học lớp TK517

Lịch học lớp TK517

11-09-2019 06:57:49 PM -
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên - Lớp 4 năm 2019

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên - Lớp 4 năm 2019

19-08-2019 08:52:32 AM -
Trường Cao đẳng Thống kê II long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên của lớp học Bồi dưỡng...
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trình độ đại học, cao đẳng năm 2019 (lớp 4)

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trình độ đại học, cao đẳng năm 2019 (lớp 4)

05-08-2019 10:32:39 AM -
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Thống kê về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2019 (lớp...

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP