cdtk.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Phòng ban khoa

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

12-03-2018 01:39:47 PM -
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

18-01-2018 09:02:31 PM -
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

02-01-2018 06:11:52 PM -
Trường Trung cấp Thống kê, nay là Trường Cao đẳng Thống kê II, được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1976 với nhiệm vụ...
PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ

30-12-2017 03:14:22 PM -
KHOA THỐNG KÊ

KHOA THỐNG KÊ

25-12-2017 07:40:38 PM -
Khoa Thống kê trực thuộc Trường Cao đẳng Thống kê II, được hình thành trong cơ cấu tổ chức của nhà trường theo Quyết...

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP