tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Phòng ban khoa

Khoa Tin Học - Ngoại ngữ

Khoa Tin Học - Ngoại ngữ

07-05-2018 03:52:53 PM -
Về mức thu học phí năm 2018

Về mức thu học phí năm 2018

23-04-2018 08:21:51 AM -
KHOA CƠ SỞ

KHOA CƠ SỞ

19-03-2018 08:25:54 PM -
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

12-03-2018 01:39:47 PM -
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

18-01-2018 09:02:31 PM -
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

02-01-2018 06:11:52 PM -
Trường Trung cấp Thống kê, nay là Trường Cao đẳng Thống kê II, được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1976 với nhiệm vụ...
PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ

30-12-2017 03:14:22 PM -

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP