tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Hoạt động sinh viên

KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

KẾT QUẢ RÈN LUYÊN, DANH HIỆU

24-09-2020 09:59:38 AM -
CÁC LỚP: KT418 - HK 3; KT517A - HK 2 BS; KT517C - HK 1 BS; PD5819B HK1; KT517A - HK5; KT517B - HK5; KT517C - HK 5; TK517 - HK 5.
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

22-09-2020 10:21:03 AM -
Lịch thi kết thúc học kỳ
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ

25-08-2020 04:07:43 PM -
Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ
KÉT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU các lớp KT517A Học kỳ IV, Lớp KT518 C Học kỳ III, Lớp KT519 B Học kỳ I,

KÉT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU các lớp KT517A Học kỳ IV, Lớp KT518 C Học kỳ III, Lớp KT519 B Học kỳ I,

07-07-2020 04:08:34 PM -
KÉT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU các lớp KT517A Học kỳ IV, Lớp KT518 C Học kỳ III, Lớp KT519 B Học kỳ I, Lớp KT519 C
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp PD517 năm học 2019

Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp PD517 năm học 2019

07-04-2020 03:52:45 PM -
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp PD517 năm học 2019
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp QD517 năm học 2019-2020

Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp QD517 năm học 2019-2020

07-04-2020 03:43:35 PM -
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ IV, cả năm của lớp QD517 năm học 2019-2020
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ III,IV,cả năm của lớp TK517 năm học 2018-2019

Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ III,IV,cả năm của lớp TK517 năm học 2018-2019

07-04-2020 03:29:38 PM -
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ III,IV,cả năm của lớp TK517 năm học 2018-2019
Điểm Rèn Luyện Và Danh hiệu học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 Lớp QM419

Điểm Rèn Luyện Và Danh hiệu học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 Lớp QM419

07-04-2020 03:07:39 PM -
Điểm Rèn Luyện Và Danh hiệu học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 Lớp QM419
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ II và cả năm lớp TK518 năm học 2018-2019

Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ II và cả năm lớp TK518 năm học 2018-2019

07-04-2020 02:49:23 PM -
Điểm rèn luyện và danh hiệu học sinh học kỳ II và cả năm lớp TK518 năm học 2018-2019
Bổ Sung Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp TK518 Học Kỳ I Năm Học 2018-2019

Bổ Sung Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp TK518 Học Kỳ I Năm Học 2018-2019

07-04-2020 02:45:34 PM -
Bổ Sung Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp TK518 Học Kỳ I Năm Học 2018-2019
Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp PD519A Học Kỳ I Năm Học 2019-2020

Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp PD519A Học Kỳ I Năm Học 2019-2020

07-04-2020 02:32:07 PM -
Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu Học Sinh Lớp PD519A Học Kỳ I Năm Học 2019-2020
Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu HSSV Lớp KT517A Học Kỳ I

Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu HSSV Lớp KT517A Học Kỳ I

02-03-2020 11:02:34 AM -
Điểm Rèn Luyện Và Danh Hiệu HSSV Lớp KT517A Học Kỳ I

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP