tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

30-03-2020 04:17:30 PM -
Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp trường năm 2020
Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020

Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020

10-03-2020 11:22:02 AM -
Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2020
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

18-02-2020 10:02:57 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Quản trị mạng máy tính trình độ Trung cấp
NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

18-02-2020 10:01:31 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Thống kê doanh nghiệp Trình độ Trung cấp
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

18-02-2020 09:58:54 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ Trung cấp
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

18-02-2020 09:49:18 AM -
Chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính trình độ Cao đẳng
NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

18-02-2020 09:48:04 AM -
Chương trình đào tạo ngành Thống kê doanh nghiệp trình độ Cao đẳng
NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

18-02-2020 09:46:41 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Phiên dịch tiếng anh thương mại trình độ Cao đẳng
NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI

NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI

18-02-2020 09:45:33 AM -
Chương trình đào tạo ngành Marketing thương mại trình độ Cao đẳng
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

18-02-2020 09:42:24 AM -
Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ Cao đẳng
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

18-02-2020 09:34:18 AM -
Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp trình độ Cao đẳng

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP