cdtk.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Trình Độ Cao Đẳng

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2018

28-02-2018 09:09:40 AM -
Thông báo tuyển sinh xét tuyển các ngành nghề đợt 1 năm 2018
Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và chuẩn đầu ra các ngành

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và chuẩn đầu ra các ngành

27-12-2017 03:28:32 PM -
Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và chuẩn đầu ra các ngành nghề của Trường Cao đẳng Thống kê II
Tuyển sinh năm 2018

Tuyển sinh năm 2018

10-12-2017 03:30:57 PM -
Thông báo tuyển sinh năm 2018

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP