tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023
TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

Tuyển sinh

TUẦN LỄ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2023

18-09-2023 08:21:41 AM - 283

Mục đích giúp cho HSSV nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phụ hợp vào học tập trong Nhà trường. Nâng cao nhận thức của HSSV về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

Đây là khóa học bắt buộc theo quy chế HSSV, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả những sinh viên nhập học năm thứ nhất để hiểu rõ quy chế, quy định và các quyền lợi nghĩa vụ của sinh viên trong suốt khóa học.

Theo chương trình sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa, các bạn sinh viên được giới thiệu các nội dung sau

1. Học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

2. Quán triệt quan điểm đổi mới công tác Giáo dục chính trị cho học sinh,sinh viên, những nội dung đổi mới trong chương trình môn học Giáo dục chính trị Nhà trường.

3. Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.

4. Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, đa cấp biến tướng, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định liên quan tới HSSV

a. Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015, Luật Thanh niên 2020.

b. Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện (Thông tư số 38/2019/TTBLĐTBXH ngày 30/12/2019), phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c. Quán triệt thực hiện các chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng. Phổ biến Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV. Chế độ miễn, giảm học phí, chính sách nội trú, tín dụng đối với HSSV.

d. Phổ biến quy chế đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ.

6. Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên..

Thông qua các chuyên đề, với phương pháp truyền đạt có trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả, các em HSSV được hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, truyền thống xây dựng và phát triển của Nhà trường. Những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của HSSV, kỹ năng sống,… qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu thương quê hương, đất nước, lòng tự hảo về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Nhà trường.

Kết thúc chương trình sinh hoạt chính trị - công dân đầu khóa, các bạn tân sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện bản thân nhằm vừa tích lũy kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vừa đạt được thành tích cao nhất khi kết thúc khóa học.

Một số hình ảnh tại buổi học

 

 

 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP