tuyensinh.cos2@gmail.com

 Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

Tuyển sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II THAM GIA LỄ RA QUÂN ĐIỀU TRA DTTS NĂM 2024

01-07-2024 07:09:01 PM - 48

Trường Cao đẳng Thống kê II tham gia Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 1/7/2024, tại thành phố Long Khánh, Trường Cao đẳng Thống kê II tham gia Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thống kê thành phố Long Khánh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức (gọi tắt là điều tra DTTS năm 2024).

Dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đại diện trường Cao đẳng Thống kê II và lãnh đạo xã Bình Lộc; tổ trưởng, điều tra viên trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, điều tra DTTS năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ DTTS, các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng bào.

Trong Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, tỉnh Đồng Nai sẽ điều tra tại 271 địa bàn, tại 86 xã, phường của Tỉnh, trong đó mỗi xã, phường sẽ lựa chọn 01 người làm tổ trưởng. Tỉnh đã huy động 170 điều tra viên (139 ĐTV phiếu hộ và 31 ĐTV phiếu xã), 55 giám sát viên, cùng 02 giám sát viên độc lập của Ban Dân tộc Tỉnh và ban Dân tộc huyện, thành phố cử 01 cán bộ là đại diện tham gia cuộc Điều tra. Theo kế hoạch, đối với phiếu 02/DTTS-HO, mỗi điều tra viên sẽ thực hiện thu thập thông tin tại 02 địa bàn điều tra; đối với phiếu 03/DTTS-XA, trung bình mỗi điều tra viên thực hiện thu thập thông tin từ 03 đến 05 xã.

Hằng năm, Trường Cao đẳng Thống kê II đều mở các lớp bồi dưỡng và nâng cao phương pháp điều tra, thu thập thông tin đến các cán bộ công chức, viên chức làm trong ngành Thống kê nói riêng và các Sở ban ngành khác nói chung. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng của Ngành Thống kê Việt Nam, và vai trò của công tác thống kê. Công tác Thống kê đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế xã hội 

Sau lễ ra quân, các điều tra viên đã đi đến từng hộ dân để thực hiện điều tra. Tại các hộ, điều tra viên áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh./.

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp