tuyensinh.cos2@gmail.com

 Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023
CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

Tuyển sinh

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 6/5/2023

25-04-2023 03:03:00 PM - 450
Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê và Tổng cục Thống kê ngày nay.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Thống kê đã từng bước phát triển và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.
Quá trình 77 năm xây dựng và phát triển, Thống kê Việt Nam luôn khẳng định được sứ mệnh, vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Công tác thống kê luôn khẳng định là một ngành khoa học, chuyên môn, chuyên sâu để phản ánh tất cả các hoạt động trong bức tranh tổng thể về kinh tế – xã hội của đất nước.
Do vậy, với sự công nhận Ngày Thống kê Việt Nam 6/5 hằng năm là thể hiện sự tăng cường nhận thức và đồng hành, gắn kết giữa đối tượng cung cấp thông tin, đối tượng sản xuất thông tin và đối tượng sử dụng thống tin thống kê nhằm sản xuất thống tin thống kê nhanh nhất, chính xác nhất đáp ứng kịp thời tất cả nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.
Hướng về kỷ niệm Ngày Thống kê Việt Nam 06 tháng 5 năm 2023, với quyết tâm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức hiện hữu, tin rằng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê sẽ cùng nhau xây dựng một nền thống kê tiên tiến, hiện đại.

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
messger
PHONE
SMS
MAP