tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024
CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

Tuyển sinh

CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ VIỆT NAM 06/5/2024

06-05-2024 10:15:20 AM - 135

Ngay trong thời gian đầu cách mạng mới thành công, trong muôn vàn khó khăn của thời kỳ chống thù trong giặc ngoài, ngày 6 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam.

 

Để ghi nhớ sâu sắc công ơn của Bác Hồ vĩ đại đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thống kê, để phù hợp với thực tế lịch sử, và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngành Thống kê đã lấy ngày 6 tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

 

Đi cùng với lịch sử ngành Thống kê Việt Nam, Trường Cao đẳng Thống kê II đã trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành. Từ khi mới thành lập từ năm 1976 đến nay, đất nước và quê hương trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường Cao đẳng Thống kê II cũng đều cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục vào đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Thống kê Việt Nam. 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP