tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
THÔNG BÁO NGƯỜI DỰ TUYỂN KHÔNG ĐẠT XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP