tuyensinh.cos2@gmail.com

 Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ
Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
messger
PHONE
SMS
MAP