tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022
Thông báo về việc kết quả phỏng vấn (vòng 2) và kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

Sự kiện

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP