tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II
CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

Phòng ban khoa

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

12-03-2018 12:13:45 PM - 1107

 TÓM TẮT CHÍNH  SÁCH: MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, TÍN DỤNG, NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II

I. CHÍNH  SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
     1. Đối tượng được miễn học phí:

         - Học sinh, sinh viên ( HSSV) là  Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
        -  HSSV là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 
        - HSSV là con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 
        - HSSV là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
        -  Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; 
        - Học sinh, sinh viên người dân tộc La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
        - Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; 
2. Đối tượng được giảm học phí:
    a) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:
       -  HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 
    b) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:
       - HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
        Nội dung cụ thể được quy định tại Thông tư liên tịch  Số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
II. CHÍNH  SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN:

    Đối tượng được vay vốn:
       1. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;
      2. HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo; Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;
      3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học; 
      Nội dung cụ thể được quy định tại Quyết định Số: 157/2007/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 
III. CHÍNH  SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN: 

1. Phạm vi điều chỉnh

        Quyết định này quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp được hưởng học bổng chính sách, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại.
2. Đối tượng được hưởng chính sách nội trú

       Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm:
2.1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
2.2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;
2.3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
3. Mức học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

3.1. Mức học bổng chính sách

     a) 100% mức tiền lương cơ sở/tháng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật;
     b) 80% mức tiền lương cơ sở /tháng đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
    c) 60% mức tiền lương cơ sở /tháng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
3.2. Các khoản hỗ trợ khác
a) Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo;
     b) Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán;
     c) Mỗi học sinh, sinh viên được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:
      - Mức 300.000 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
      - Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.
      Các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này được miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; lệ phí tuyển sinh; cấp sổ khám sức khoẻ, khám sức khoẻ hàng năm; cấp Thẻ bảo hiểm y tế; cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.
      Nội dung cụ thể được quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP