tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Lịch học

Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023- Bổ Sung

Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023- Bổ Sung

08-05-2023 03:06:53 PM -
Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023- Bổ Sung
Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023

Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023

25-04-2023 02:37:33 PM -
Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 05/2023
Thông báo:Về việc mở lớp môn học Giáo dục Quốc phòng -An ninh năm 2023

Thông báo:Về việc mở lớp môn học Giáo dục Quốc phòng -An ninh năm 2023

14-04-2023 10:54:16 AM -
Thông báo: Về việc mở lớp môn học Giáo dục Quốc phòng -An ninh năm 2023
Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 04/2023

Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 04/2023

24-03-2023 04:28:24 PM -
Thông báo: Về việc học tập và giảng dạy tháng 04/2023
Thông báo VV học tập và giảng dạy tháng 2-2023( Bổ sung)

Thông báo VV học tập và giảng dạy tháng 2-2023( Bổ sung)

13-02-2023 02:57:38 PM -
Thông báo VV học tập và giảng dạy tháng 2-2023( Bổ sung)
Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022

Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022

24-05-2022 02:48:39 PM -
Thông báo về việc giảng dạy và học tập tháng 6 năm 2022
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221

01-09-2021 09:57:13 AM -
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIẢNG DẠY THÁNG 9 NĂM 20221

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP