tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019
Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

Đoàn thể

Đoàn viên CĐ tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019

21-04-2019 10:05:28 PM - 983

Căn cứ  Kế hoạch số 384/KH-CĐVC ngày 01 tháng 4 năm 2019 về tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019.

Sáng ngày 21/4/2019 Tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai Đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Thống kê II tham gia Giải Việt dã truyền thống phát thanh Truyền hình Đồng Nai lần thứ XXV năm 2019.

Một số hình ảnh Giải Việt dã:

 

 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP