tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019
Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

Tuyển sinh

Thông báo Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019

03-01-2020 07:23:47 PM - 1654

Trường Cao đẳng Thống kê II Thông báo Về việc tổ chức
hội nghị
 Công chức, Viên chức, người lao động năm 2019 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP