tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tuyển sinh

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

19-03-2020 02:49:33 PM - 193

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê II lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo trong quá trình hội nhập và phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

 

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, trong hai ngày 13 và 17/03/2020, Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê II lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những thành tích đạt được của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng lãnh đạo của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy – UV Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên tạo được sự đồng thuận trong công tác và sinh hoạt.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kết quả đạt được lớn nhất trong nhiệm kỳ là nhà trường đã được phép đào tạo trình độ Cao đẳng từ năm 2017 với nhiều ngành nghề đào tạo mới, xây dựng và ban hành hệ thống giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và công tác học tập, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên.

Từ năm 2015 đến năm 2019, số HSSV bình quân của trường là 540 người, tổng số học sinh trình độ trung cấp tốt nghiệp là 367 (chưa có sinh viên trình độ cao đẳng tốt nghiệp). Ngoài ra, nhà trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 1712 học viên là công chức, viên chức làm công tác thống kê trong ngành thống kê và một số ngành khác từ Đà Nẵng trở vào.

BẢNG 1: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2015-2020

                                                                                                      Đvt: HSSV

Năm

Cao đẳng

Trung cấp

Ngắn hạn

TỔNG

Tốt nghiệp

2015

0

346

328

674

99

2016

0

343

175

518

78

2017

154

240

345

739

97

2018

334

230

443

1.007

35

2019

509

230

421

1.160

58

Công tác tuyển sinh của Nhà trường có nhiều đổi mới so với nhiệm kỳ trước nên mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt trên 90% chỉ tiêu đề ra. Kết quả tuyển sinh hàng năm cụ thể như sau:

BẢNG 2: KẾT QUẢ TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN 2015-2020

                                                                                                      Đvt: HSSV

NĂM

Cao đẳng

Trung cấp

TỔNG

2015

0

104

104

2016

0

110

110

2017

154

71

225

2018

208

22

230

2019

250

42

292

TỔNG

612

349

961

Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho giảng dạy và đào tạo. Từ năm 2015 đến năm 2019, Nhà trường đã thực hiện được 450 đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm các chương trình đào tạo, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng, đề án, đề tài, …. của giảng viên và viên chức, người lao động nhà trường.

 Kết quả lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Hàng năm thu nhập của công chức, viên chức và người lao động tăng từ 12 - 15%; Cơ sở vật chất được trang bị đồng bộ, bền, đẹp, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công tác chuyên môn và giảng dạy, học tập.

Công tác tổ chức cán bộ được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển của Nhà trường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện những công việc cụ thể khác để tạo điều kiện điều hành, quản lý và đảm bảo công khai, dân chủ. Đảng ủy Trường đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, vì vậy cơ cấu đội ngũ cán bộ hiện nay ngày càng hợp lý. Hiện nay, Nhà trường có đội ngũ cán bộ cán bộ sau đại học chiếm trên 80%.

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện đề án sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và đã trình Tổng cục Thống kê xem xét, phê duyệt. Theo đó, số lượng các phòng, khoa, trung tâm giảm từ 05 phòng, 04 khoa, 01 trung tâm vào đầu nhiệm kỳ đến nay còn 04 phòng, 04 khoa, 01 trung tâm và theo đề án mới sẽ giảm còn 03 phòng, 04 khoa và 01 trung tâm. Xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Thống kê II.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Công tác tổ chức, quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ được cải tiến, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi hoạt động của các đơn vị.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được Đảng ủy Trường quan tâm đúng mức. Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường đã thể hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Công đoàn Trường đã thể hiện vai trò của mình trong tham gia giải quyết các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức, trong tuyển dụng và trong thi đua - khen thưởng. Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ, học viên, sinh viên, học sinh tích cực học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, đổi mới nề nếp, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả. Các phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ và sinh viên.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ qua: Công tác cán bộ xét về tổng thể vẫn chưa đạt so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, vẫn còn những đơn vị còn thiếu chức danh trưởng đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai hàng năm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo trong quá trình hội nhập và phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác chuyên môn:

Quy mô HSSV tăng 10%-12%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Đến năm 2025 quy mô HSSV đạt 800 HSSV.

Xây dựng và phát triển 2 ngành nghề trọng điểm Quốc gia vào năm 2020-2021; xây dựng và hình thành 2 ngành nghề chất lượng cao vào năm 2025.

Đảm bảo 100% học sinh sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động, tỉ lệ có việc làm phù hợp đạt trên 90%.

100% Giảng viên, viên chức quản lý đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa các chức danh và các vi trí việc làm.

Thực hiện giảm 10% các đơn vị trực thuộc Trường đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, chỉ tiêu đặt ra giảm 10%-15% so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục Thống kê giao số lượng viên chức và người lao động.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về công tác Đảng:

100% Đảng viên tham gia đầy đủ việc học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn cơ sở nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, tỉ lệ kết nạp đoàn viên công đoàn đạt 100%.

Đoàn Thanh niên phấn đấu thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

100% đảng viên tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác nêu gương. Xây dựng 01 - 02 mô hình học tập, xây dựng 01 - 02 gương điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương.Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng hàng năm cho đảng viên đạt kết quả tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký nêu gương.

Giải quyết triệt để, kịp thời 100% các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phấn đấu phát triển đảng đạt chỉ tiêu kết nạp 2 quần chúng vào đảng mỗi năm.

Đảng bộ phấn đấu: Hàng năm, có trên 95% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Đại hội lần thứ XVI, Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê II kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên trong toàn Trường phát huy tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo, tiên phong trong nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, trên cơ sở đó góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, vào sự lớn mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, vào công cuộc xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đ/c Hà Đức Thủy - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy – UVTVĐUK, Trưởng Ban Tổ chức Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - UVTVĐUK, Trưởng Ban Tổ chức Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

 

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tặng quà cho Cấp ủy khóa cũ .

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP