Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2017 Trường Cao đẳng Thống kê II đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan và Công ty Cổ phần Thuế – Kế toán, Luật Việt Á. Tại buổi làm việc hai trường đã  thống nhất hợp tác, liên kết đào tạo, mở các lớp ngắn hạn của Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan (Trung tâm tư vấn tài chính – Hải quan) tại Đồng Nai và các lớp Trung cấp, cao đẳng, bồi dưỡng, bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê của Trường Cao đẳng Thống kê II tại Trung tâm Bồi dưỡng tư vấn tài chính – Hải quan.  Công ty Cổ phần Thuế - Kế toán – Luật Việt Á giới thiệu về thị trường, tiếp thị, phối hợp, làm cầu nối nguồn tuyển sinh cho các bên; chia sẻ khởi nghiệp; thuế Tài chính dành cho lãnh đạo ; giới thiệu, hướng dẫn thực tập cho sinh viên. Dưới đây là hình ảnh tại buổi làm việc: 

Tin & ảnh: Cao đẳng Thống kê 2

Tin tức khác