Nhằm hệ thống lại kiến thức các môn thi và những nội dung trọng tâm cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi công chức, viên chức ngành Thông kê tổ chức năm 2016 đạt kết quả cao, ...Xem file đính kèm...

Tin tức khác