Chào mừng đại lễ 30/4 ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5. Trường Cao đẳng Thống kê II thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

-  Ngày 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (Trong đó, ngày 29/4 là ngày nghỉ hàng tuần – Thứ 7, ngày 02/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 – Chủ nhật)

Tin tức khác