TRƯỜNG TRUNG CẤP THỐNG KÊ

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

                       HỌC TỐI THỨ 7 – NGÀY CHỦ NHẬT

                                           Thời gian: 18h ngày 06/12/2014

                         Địa điểm: Phòng D.405 Trường Trung cấp Thống kê

Tin tức khác