THỜI GIAN

NỘI DUNG

Cán bộ quản lý lớp

NGƯỜI THỰC HIỆN

Sáng CN

05/11/2017

7h30’ – 11h

- Chương trình khởi nghiệp cho HS, SV và các kỹ năng mềm cần thiết cho HS, SV khi ra trường

Phòng công tác HSSV

Giám đốc công ty Beboss

Sáng CN

05/11/2017

13h30’ – 15h

 

15h10’ – 17h

- Tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, An toàn giao thông

- Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học

Phòng công tác HSSV

Tr.Phòng tuyển sinh TCNGTVT – Bí thư đoàn trườn

Sáng CN

12/11/2017

7h30’ – 11h

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tụ diễn biến”, “tự chuyển hóa” tong nội bộ

Phòng công tác HSSV

Đảng ủy Trường CĐTKII

Sáng CN

12/11/2017

13h30’ – 15h

 

 

15h10’ – 17h

- Công tác HSSV, ché độ chính sách của Nhà nước, Nhà trường đối với HSSV, tuyên truyền về luật BHYT

- Công tác Đào tạo “phổ biến quy chế đào tạo theo tín chỉ và chương trình đào tạo các ngành”

Phòng công tác HSSV

- Tr Phòng công tác HSSV

- Tr.Phòng đào tại & QLKH

Tin tức khác