Sáng hôm nay (ngày 31/3/2016), Lễ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước  năm 2015 và Ký kết giao ước thi đua năm 2016 đã diễn ra tại  Trung Tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. 
   Buổi lễ biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015, qua đó tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
    Trường Cao đẳng Thống kê II đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và là đơn vị khối trưởng Khối thi đua 15 năm 2016.

Một số hình ảnh buổi lễ:


Trường Cao đẳng Thống kê II nhận bằng khen UBND tỉnh.

 

Tin tức khác