Trường Cao Đẳng Thống kê 2 thực hiện thiết kế lại Logo cho trường, sau đây là các mẫu thiết kế và tóm tắt ý nghĩa của thiết kế:

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: ducthuytk@gmail.com
Thời gian đến hết ngày 30/3/2017

Tin và bài : Trường Cao đẳng thống kê 2

Tin tức khác