Trường Cao Đẳng Thống kê II thực hiện thiết kế lại Logo cho trường, sau đây là các mẫu thiết kế :

mẫu 1

mẫu 2

mẫu 3

mẫu 4

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: ducthuytk@gmail.com

Hình ảnh : Trường Cao đẳng thống kê II

Tin tức khác