Ngày 13/6/2017 tại Tp Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Thống kê II và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thống kê năm 2017 cho đối tượng là công chức làm công tác thống kê tại Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

     Đây là khóa học đầu tiên được Nhà trường tổ chức đối với học viên là kiểm soát viên các cấp đến từ các tỉnh thành từ Huế - Cà Mau, khóa học được thực hiện trong 2 tuần. Việc triển khai hợp tác đào tạo về chuyên môn Thống kê của Nhà trường là một trong những công việc quan trọng được Tổng cục Thống kê giao, nhất là trong năm 2017 ngành Thống kê đang đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thống kê cũng như nghề Thống kê.

     Sau đây là một số hình ảnh buổi khai giảng

Toàn cảnh buổi khai giảng

Toàn cảnh buổi khai giảng

Thầy Hà Đức Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II phát biểu
khai giảng lớp học.

Thầy Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo,
Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tin và bài: Ban biên tập Cos2

Tin tức khác