Thực hiện theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng  Nhà trường, ngày 27 tháng 02 năm 2015 Trường Trung cấp Thống kê mở Hội thảo chuyên đề "Văn Hoá Công Sở"  cho công chức, viên chức, người lao động Nhà trường do Chánh văn phòng Tổng cục Thống kê Trần Đăng Long phụ trách.

Một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Ông Trần Thanh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ông Trần Đăng Long -Chánh văn phòng Tổng cục Thống kê báo cáo chuyên đề "Văn Hoá Công Sở"

Ông Trần Đăng Long -Chánh văn phòng Tổng cục Thống kê chụp hình lưu niệm với công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

Tin tức khác