Ngày 19 tháng 5 năm 2017 Trường Cao đẳng Thống kê II tổ chức “HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ”.Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thạc sĩ Trần Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí Lãnh đạo trường, Trưởng, phó các đơn vị, chuyên viên các phòng, giáo viên, giảng viên các khoa. Ths. Hà Đức Thủy- Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tóm tắt nội dung chính của Hội nghị là nhằm triển khai chương trình đào tạo của Nhà trường vừa xây dựng và được Tổng cục dạy nghề cấp giấy chứng nhận đào tạo trong tháng 5 năm 2017, gồm các ngành nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP,QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH, PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, MAKETTING THƯƠNG MẠI,QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ với hai chương trình đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng.

Đồng thời Hội nghị cũng đã triển khai sâu rộng đến toàn thể giáo viên, giảng viên, chuyên viên phòng đào tạo &QLKH, phòng CTHSSV  nội dung Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ths. Trần Thanh Hùng, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đặc biệt nhấn mạnh: Các khoa khẩn trương tiến hành công tác biên soạn bài giảng theo khung chương trình mới đã được Tổng cục dạy nghề phê duyệt.Cần chuyển đổi công nghệ trong công tác giảng dạy, tăng thời lượng thực hành, thực tập, tăng tính chủ động của người học trong các bài giảng.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại hội nghị:

Nguồn: Ban Biên tập COS2

Tin tức khác