HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI  ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI  HI ĐUA 15 NĂM 2017

Ngày 28/02/2017, tại trường Trường Cao đẳng Thống kê II (Đơn vị khối trưởng Khối thi đua 15 năm 2016) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng của Khối thi đua 15 năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hoàng –Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; Đ/c Hồ Văn Phong -Phó phòng dạy nghề Sở Lao động và Thương binh Xã hội Đồng Nai; các đ/c Lãnh đạo và cán bộ phụ trach thi đua khen thưởng 13 đơn vị thành viên.

Năm 2016, với trách nhiệm là Khối trưởng của Khối, Trường Cao đẳng Thống kê II cùng với các đơn vị thành viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua của tỉnh, điểm lại một số hoạt động nổi bật:

-  Xây dựng và trao tặng 01 nhà tình thương tại Huyện Định Quán.

-  Tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai và đạt được thành tích: giải ba văn nghệ, giải ba đánh đôi Tennis.

-  Thành tích khen thưởng nổi bật của các đơn vị trong khối: 01 Huân chương Lao động Hạng Nhì, 01 Huân chương lao động hạng Ba, 01 Cờ thi đua Chính Phủ, 06 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 cờ thi đua xuất sắc cấp bộ, 11 tập thể lao động xuất sắc (cấp Bộ), 106 bằng khen cấp tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen chuyên đề khác.

Tại Hội nghị này, Trường Cao đẳng Thống kê II cũng đã trao cờ luân lưu Khối trưởng năm 2017 cho Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:


Đ/c Trần Thanh Hùng –Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua 15 phát biểu khai mạc Hội nghị


 Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết năm 2016 Khối thi đua 15


Đ/c Trần Thanh Hùng –Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II  đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua 15 phát biểu sau một năm thực hiện nhiệm vụ Khối trưởng


Khối trưởng Khối thi đua 15 trao cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng năm 2017


Đại diện các đơn vị thành viên của khối thi đua 15 ký giao ước thi đua năm 2017


Đồng chí Trần Thanh Hoàng –Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ban Thi đua,
Khen thưởng tỉnh trao đổi về công tác thi đua khen thưởng


Các đơn vị thành viên Khối thi đua 15 bắt tay nhau
thể hiện quyết tâm thực hiện giao ước thi đua đã ký kết


Các đơn vị thành viên chụp hình lưu niệm với đơn vị Khối trưởng
Khối thi đua 15 năm 2016

Tin tức khác