Ngày 02/7/2015  Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2015 củaa  khối thi đua 15 tổ chức tại Trường Cao đẳng thống kê II (đơn vị Khối phó).

      Các đại biểu tham dự Hội nghị đại diện cho Ban Thi đua Khen thưởng  tỉnh Đồng Nai và 13 đơn vị trong Khối thi đua 15.

      Một số hình ảnh Hội nghị:

   Đồng chí Nguyễn Văn Đắc - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế  thay mặt cho đơn  vị khối trưởng của Khối thi đua 15 phát biểu khai mạc Hội nghị:

Đồng chí Trần Thanh Hùng-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II  giới thiệu về Trường và chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu các đơn vị  tham gia góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, chương trình Đại hội thi đua yêu nước khối 15 lần thứ I (2015-2020).

Đồng chí Vy Vũ hồng Thảo -Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai phát biểu chi đạo tại Hội nghị.

 

Tin tức khác