Ngày 08/5/2015 đoàn công tác Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với trường về: Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức Trường Cao đẳng Thống kê II và một số công tác Tổ chức cán bộ.

Một số hình ảnh tải buổi làm việc:

Ông Nguyễn Trí Duy - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Tổng cục Thống kê đều hành buổi làm việc.

Ông Trần Thanh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê.

Tin tức khác