Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TrTK ngày 04 tháng 5 năm 2015  của Hiệu trưởng Trường trung cấp Thống kê, về việc thành lập Đoàn công tác đi tìm hiểu, khảo, học tập mô hình tổ chức, học tập kinh nghiệm đào tạo và quản lý đào tạo bậc cao đẳng. Thời gian công tác từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5 năm 2015; địa điểm tại trường Cao đẳng Thống kê (Bắc Ninh), trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương Thanh Hóa, Nhà xuất bản Thống kê, một số Vụ thuộc Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa.

       Thành phần đoàn công tác gồm có 6 người: ông Trần Thanh Hùng - Hiệu trưởng (Trưởng đoàn), ông Hà Đức Thủy – Phó hiệu trưởng (Phó đoàn), ông Nguyễn Hữu Tân - Trưởng phòng TCHC, ông Nguyễn Đăng Hạnh - Trưởng khoa Kế toán, bà Kiều Thị Hồng Thủy – Phó trưởng phòng Đào tạo, ông Lê Sỹ Căn – Phó trưởng khoa Thống kê.

         Sau đây là một số hình ảnh của đoàn công tác:

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với Vụ  Tổ chức cán bộ- Tổng cục Thống kê

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với  Nhà xuất bản Thống kê

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Thống kê

Đoàn công tác Nhà trường thăm thư viện Trường Cao đẳng thống kê

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với Cục thống kê Nam Định

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật- Công thương Thanh Hóa

Đoàn công tác Nhà trường thăm và làm việc với Cục Thống kê Thanh Hóa

Tin tức khác