Sáng ngày 08/8/2017 tại phòng D208 Trường cao đẳng Thống kê II, Công đoàn Trường Cao đẳng Thống kê II tổ chức Đại hội Công Đoàn Trường Cao đẳng Thống kê II khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự đại hội, về phía khách mời có bà Lê Thị Giang Thảo – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai.  Về phía Lãnh đạo trường có Ths.Trần  Thanh Hùng- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng với sự hiện diện của 56 Đoàn viên Công Đoàn từ  07 tổ công đoàn cơ sở.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công Đoàn trường về tình hình hoạt động Công Đoàn khóa XIII (nhiệm kỳ 2012-2017); phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 với các chỉ tiêu:

1.  Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống viên chức - đoàn viên CĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, phục vụ cho sự phát triển bền vững COS2.

 2.Tham gia quản lý chuyên môn; nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ của viên chức - đoàn viên CĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của COS2.

3. Vận động viên chức - đoàn viên CĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, của COS2.

4. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn trường; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

5. Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra của tổ chức công đoàn.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn COS2 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí.

Trong Hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào ngày 08/8/2017, Ban Chấp hành Công đoàn trường cũng đã bầu ra: Ban Thường vụ, Thường trực và Chủ tịch Công đoàn COS2 nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn COS2 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022:

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Chức vụ

1

Hà Đức Thủy

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn COS2

2

Cao Thị Hồng Sanh

Phó trưởng phòng -phòng CTHSSV

Phó chủ tịch Công đoàn

3

Trần Thị Tuyết

Phó trưởng phòng- Phòng Tài vụ

Ủy viên Công đoàn COS2

4

Trần Thị Thanh

Chuyên viên

phòng ĐT&QLKH

Ủy viên Công đoàn COS2

5

Lưu Hoàng Giang

Chuyên viên

phòng TCHC

Ủy viên Công đoàn COS2

Một số hình ảnh tiêu biểu của đại hội:

Quang cảnh lễ chào cờ.

Đ/c Hà Đức Thủy- Chủ tịch BCH Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua báo cáo tại Đại hội.

Các đồng chí trong BCH  khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 nhận quà lưu niệm.

Các đoàn viên công đoàn nhận trao thưởng vì có đóng góp cho hoạt động

Công đoàn trong khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017. 

Ban chấp hành Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

BAN BIÊN TẬP COS2

 

Tin tức khác