Thực hiện các Công văn và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kế hoạch số 31-KH/ĐUTrTK của Đảng ủy trường về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong 02 ngày, 14-15/6/2017 tại Hội trường Trường Cao đẳng Thống kê II, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Về dự và chỉ đạo đại hội điểm của chi bộ 1 (chi bộ Giáo viên) có đồng chí Nguyễn Duy Khương - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai.

Đại hội các chi bộ đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo Chính trị của từng Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung Đại hội đề ra, tiến hành cấp ủy (đối với chi bộ 1), bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ (chi bộ 2).

Một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Đăng Hạnh – Đảng ủy viên được Đại hội chi bộ 1 tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Sỹ Căn – Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy trường được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó trưởng khoa Kế toán được bầu giữ chức danh Cấp ủy viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tân – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng được Đại hội chi bộ 2 tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Lưu Hoàng Giang – Bí thư Đoàn trường, Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Khôi – Trưởng phòng CTHSSV được Đại hội chi bộ 3 tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Kiều Thị Hồng Thủy – Đảng ủy viên, Trưởng phòng ĐT&QLKH được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ban biên tập COS2

Tin tức khác