TỔNG CỤC THỐNG KÊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ II                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 41

 

Các ngành: Thống kê, Kế toán doanh nghiệp

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp

- Trung học phổ thông (THPT)

- Trung học Bổ túc (THBT)

- Tốt nghiệp các trường Trung cấp (TC) trở lên.

2. THỜI GIAN HỌC

- Đào tạo 2 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT, THBT.

- Đào tạo 1 năm đối với học sinh tốt nghiệp TC trở lên

  Dự kiến Khai giảng ngày 15 tháng 3 năm 2017

- Lớp học vào Tối thứ 2,4 và thứ sáu hàng tuần

3. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

- Bản sao học bạ

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Bản sao giấy khai sinh

 (Các loại giấy tờ trên đều có chứng thực của UBND xã, phường. Hoặc mang theo bản chính để đối chiếu).

  Học phí : 400.000 đ/01 tháng

4. QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH

- Được hưởng các chế độ chính sách, chế độ ưu tiên của nhà nước. HS thuộc diện chính sách được miễn/giảm học phí & trợ cấp xã hội.

- HS sau khi tốt nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm và được liên thông lên bậc Cao đẳng -  Đại học chính quy tại trường.

* Miễn ở KTX trong 6 tháng cho HS, SV là con em trong ngành Thống kê. Tham gia hoạt động ngoại khóa..

 

BỘ PHẬN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3891452

HotLine: 01686228921

http://Thongke2.edu.vn

facebook:Trường Cao đẳng Thống kê II

Tin tức khác