Để tham gia xét tuyển, tải phiếu đăng ký bên dưới, điển đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ email: tuyensinhcdtk2@gmail.com hoặc tuyensinh.cos2@gmail.com

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp

 

Tin tức khác