Trường Cao đẳng Thống kê II phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế như sau:

  • Chuyên ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Thống kê
  • Hình thức Đào tạo: Không tập trung (thời gian 1,5 năm)
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/9/2016.
  • Địa điểm nhận hồ sơ và học tại: Trường cao đẳng Thống kê II
  • Điều kiện dự thi: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Thống kê, Toán tài chính

Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tê/kinh doanh và quản lý (không phải ngành ngoại ngữ) học bổ sung kiến thức 03 học phần.

Các trường hợp khác có bằng tốt nghiệp đại học không phải các ngành kể trên học bổ sung kiến thức 04 học phần.

Thời gian thi tuyển: 18 và 19 tháng 3 năm 2017.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh – Trường Cao đẳng Thống kê II - Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.891452 – 01686228921- Web: thongke2.edu.vn./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tin tức khác