tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự xét tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP