tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

Sự kiện

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU LỚP MA519, QD518, QD519, PD518

29-05-2020 09:57:49 AM - 505

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, DANH HIỆU

LỚP MA519 HK I, LỚP QD 518 HKII, LỚP QD519B HK I ,

LỚP PD 518 HK III

 

Kết quả họp Hội đồng xét rèn luyện và công nhận danh hiệu được công bố công khai http://wwwthongke2.edu.vn, bảng tin và thông báo cho sinh viên biết (Qua  Giáo vụ khoa CVHT) Trong phạm vi 20 ngày kể từ ngày đăng tin. 

Hết thời hạn 20 ngày nếu không có ý kiến thắc mắc khiếu nại thư ký Hội đồng soạn thảo Quyết định công nhận kết quả rèn luyện và danh hiệu đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt.

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP