tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ

PHÒNG TÀI VỤ
PHÒNG TÀI VỤ

Phòng ban khoa

PHÒNG TÀI VỤ

30-12-2017 03:14:22 PM - 212

THÔNG TIN PHÒNG TÀI VỤ

Bà Trần Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng-Phụ trách phòng Tài vụ

Bài viết sơ lược về đơn vị:

Đặc điểm, tình hình:

- Văn phòng của phòng: Phòng C.204

- Điện thoại: 02513.892.621

- Email: taivucos2@gmail.com

- Phụ trách phòng: Trần Thị Tuyết

- Tổng số viên chức, nhân viên: 04 người trong đó Cử nhân: 03 người chiếm 75%, Trung cấp: 01người.

Chức năng:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trường về công tác tài chính, kế toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp đới với cơ quan quản lý cấp trên về chế độ kế toán.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án tài chính trong chỉ tiêu NSNN.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính, quyết toán kinh phí theo định kỳ hoặc đột xuất để trình cơ quan quản lý.

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc, chế độ chính sách của Nhà nước quy định.

- Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

- Thường trực các Hội đồng: tư vấn về quản lý tài sản, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng.

- Điều phối, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ cuả Trường.

- Phân tích số liệu, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định tài chính, kinh tế của Nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng theo dõi, quản lý việc thu học phí của HSSV và các nguồn thu hợp pháp khác trong phạm vi nội bộ trường; làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính. tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính của Nhà trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

Cảm nghĩ

Đứng trước yêu cầu phát triển và hội nhập của Nhà trường, Phòng Tài vụ quyết tâm xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, năng động, nhiệt tình đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao được nối tiếp thường xuyên liên tục, ngày càng phát triển.

Hoà chung thành tích của tập thể Nhà trường – Trong những năm qua, nhân viên của phòng Tài vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công tác trên tất cả các lĩnh vực được giao năm nào cũng đạt thành tích danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí viên chức của phòng Tài vụ còn hăng hải tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể với chức vụ và trách nhiệm cao, nhiều đồng chí đã phát triển trưởng thành từ phòng Tài vụ.

Cơ sở vật chất Nhà trường có được khang trang hay không, đời sống cán bộ giáo viên có được đảm bảo, nâng cao để toàn bộ nhân viên yên tâm phấn đấu phục vụ sự nghiệp đào tạo,…làm sao để vừa đảm bảo kinh phí trang trải cho công tác đào tạo và phục vụ công tác thường xuyên, lại phải dành dụm để đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất … trong khi kinh phí Nhà nước cấp có hạn, nguồn thu sự nghiệp còn thấp,…Hơn nữa các khoản thu, chi đó không được trái với các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tất cả những điều đó là sự chăn trở suy nghĩ của Lãnh đạo nhà trường và toàn bộ viên chức phòng Tài vụ.

Để có được thành tích thiết thực qua 40 năm phấn đấu, phát triển - đó là sự chỉ đạo sâu, sát đúng hướng của Đảng uỷ, ban Lãnh đạo trường cùng sự nỗ lực nêu cao tinh thần tự giác, chịu khó học hỏi, cập nhật các thông tư chỉ thị hướng dẫn của Nhà nước, sự đoàn kết nội bộ và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ của tập thể viên chức phòng Tài vụ đưa sự nghiệp chung ngày càng phát triển.

 

 

 

 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP