tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng ban khoa

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

02-01-2018 06:11:52 PM - 237

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

1.   Lịch sử hình thành và phát triển

Trường  Trung cấp Thống kê, nay là Trường Cao đẳng Thống kê II, được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1976 với nhiệm vụ đào tạo cán bộ làm công tác thống kê, kế toán cho các tỉnh miền Nam. Ngay từ khi mới thành lập, bộ máy tổ chức của trường đã ra đời với đầy đủ các phòng ban cơ bản, trong đó có phòng đào tạo, để hoạt động cho ngày khai giảng đầu tiên vào tháng 12 năm 1976.

       Năm 2011, Phòng Đào tạo sáp nhập với Phòng Quản lý học sinh, đổi tên thành phòng Đào tạo và Quản lý học sinh. Sau khi Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Thống kê II theo Quyết định số 1069/QĐ-TrTK ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-TCTK ngày 11 tháng 8 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê II. Theo đó, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo và Quản lý học sinh.

Tháng 11/2015, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học chính thức trở thành một phòng độc lập.

2.   Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

  1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực: xây dựng, tổ chức, quản lý chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp, quản lý văn bằng, chứng chỉ và lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ trong giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.
  2.  Giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và triển khai chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy, học tập và triển khai, quản lý công tác đào tạo của Nhà trường.
  3. Giúp Hiệu trưởng tổ chức in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng và các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
  4. Giúp Hiệu trưởng xúc tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường; công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường với các cá nhân, tổ chức ngoài Trường;
  5. Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học; đề xuất và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên;
  6.  Giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các khóa liên kết đào tạo; tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế về liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3.   Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của phòng hiện nay có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 03 chuyên viên trong đó có 01 nam và 04 nữ. Trong tổng số 05 người, 01 người có trình độ thạc sĩ và 04 người có trình độ cử nhân (trong đó có 01 người đang học cao học).

Danh sách viên chức của phòng:

4.   Thành tích đạt được        

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn nhận được danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến, bằng khen của Lãnh đạo trường. Năm 2016 và 2017 đạt tập thể lao động xuất sắc và được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư năm 2017. Nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên của phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng nhiều giấy khen của Trường, bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê”,….

Một số hình ảnh của Phòng

 

Học sinh, sinh viên tra cứu tài liệu trong Thư viện trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP