Theo kế hoạch của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ tổ chức ôn thi từ ngày 12/10/2014. Cụ thể:

-       Môn Vật lý ôn cả ngày 12/10/2014

-       Môn Anh văn ôn tối 14/10/2014

-       Môn Toán ôn tối 16/10/2014

Thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký và nộp lệ phí ôn thi vào sáng ngày 12/10/2014 tại phòng Đào tạo Trường Trung cấp Thống kê.

Thông tin đào tạo khác